Regulaminy, zarządzenia

Zarządzenie nr 5 Kierownika OSiR w Mosinie

Zarządzenie nr 5 Kierownika OSiR w Mosinie z dnia 3 grudnia 2020

Zarządzenie nr 4 Kierownika OSiR w Mosinie

Zarządzenie nr 4 Kierownika OSiR w Mosinie z dnia 6 listopada 2020

Zarządzenie nr 2 Kierownika OSiR w Mosinie

Zarządzenie nr 2 Kierownika OSiR w Mosinie z 1 kwietnia 2020

Zarządzenie nr 1 Kierownika OSiR w Mosinie

Zarządzenie nr 1 Kierownika OSiR w Mosinie z dnia 2 marca 2020

Regulamin wynagradzania

Zarządzenie nr 5/2018
Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie


Zarządzenie w sprawie wysokości opłat

ZARZĄDZENIE nr MK.0050.86.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń
stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina
będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.


 

Uchwała w sprawie korzystania z boisk sportowych

Uchwała Nr LXIX/494/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie korzystamia z boisk sportowych w Gminie Mosina
- pobierz Uchwała Nr LXIX/494/14

Uchwała w sprawie korzystania z obiektów OSiR

Zarządzenie nr AW.0050.148.2019 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29.08.2019 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń stanowiących mienie komunalne Gminy MosinaUCHWAŁA NR LV/390/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie
- pobierz UCHWAŁA NR LV/390/14

Regulamin organizacyjny

Zarządzenie Nr BG.0050.2A.2019/WD Burmistrza gminy Mosina z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie

- pobierz zarządzenie

- pobierz regulamin