Zasady przyjmowania i załatwiania spraw

Zasady przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw:
  1. Wszystkie pisma, zapytania i podania przyjmuje sekretariat Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie
  2. Korespondencja może być dostarczona zarówno osobiście, jak i drogą pocztową lub mailową.
  3. Sekretariat udziela szczegółowych informacji ws. sposobu i trybu załatwiania poszczególnych spraw.
  4. Sprawy załatwiane są zgodnie z wyznaczonym administracyjnie terminem lub – w przypadku pilnych, mających wpływ na sprawne funkcjonowanie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie – na bieżąco.