Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Zwierzchnikiem służbowym Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie jest Burmistrz Gminy Mosina

 Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie – Waldemar Demuth
 Z-ca kierownika – Paweł Gulcz
 Gł. księgowa – Hanna Piecuch