Programy realizacji zadań publicznych

Program realizacji zadań publicznych

OSiR realizuje zadania publiczne z zakresu  kultury fizycznej jako zadania własne Gminy Mosina wynikające z przyjętego przez Radę Miejską w Mosinie Statutu OSiR.