Rejestry, ewidencja, archiwa oraz zasady ich udostępniania

Rejestry, ewidencja, archiwa oraz zasady ich udostępniania

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie prowadzi:
•    rejestr zarządzeń wewnętrznych kierownika OSiR
•    rejestr korespondencji
•    rejestr spraw zgodnie z instrukcja kancelaryjną
•    rejestr umów zawieranych przez  OSiR w Mosinie
•    ewidencja finansowo-ksiegowa
•    druki ścisłego zarachowania

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie prowadzi archiwizację dokumentacji na zasadach ogólnych na podstawie Instrukcji archiwizacyjnej wprowadzonej zarządzeniem kierownika OSiR nr 6/2014 z dnia 16 grudnia 2014 r.
 
 
Bilans Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie za rok 2019


Bilans Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie za rok 2020

Bilans Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie za rok 2021
 
Bilans Osrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie za rok 2022
 
Bilans Osrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie za rok 2023