Jesteś tutaj:   

Status prawny

Status prawny

"Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych" jest spółką prawa handlowego wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000656212, której 100% udziałowcem jest Gmina Mosina