Zasady przyjmowania i załatwiania spraw

Zasady przyjmowania i załatwiania spraw

W celu oddania odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, należy udać się pod bramę wjazdową PSZOK i wg zaleceń osoby obsługującej Punkt oddać odpady.

Dział transportu:

61-8132-337 w. 3, 697-888-307

e-mail: dto@zukmosina.pl

  

Dział wywozów:

61-8132-321, 61-132-337 w. 2

697-888-420 - obsługa interesantów