Organy oraz osoby sprawujące dane funkcje

Organy oraz osoby sprawujące dane funkcje

Zarząd „Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych" Sp. z o.o. w Mosinie

Prezes Zarządu - Monika Kujawska

Kierownicy Działów:

Dział Wywozów - Marek Gulczyński
Dział Transportu - Norbert Frydrychowicz

Rada Nadzorcza „Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych" Sp. z o.o. w Mosinie

Przewodniczący Rady Nadzorczej - Ryszard Sowiński
Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Iwona Stasiak-Sroka
Sekretarz Rady Nadzorczej - Elżbieta Napierała-Kęsy