Zasady przyjmowania i załatwiania spraw

Zasady przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób załatwiania spraw i udzielania informacji

 

 

- osobiście

Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. przyjmuje interesantów od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki przy ul. Dworcowej 4, 62-050 Mosina, w godzinach: poniedziałek od 900 -1700, w pozostałe dni od 700 do 1500.

 

 

- pisemnie

Sprawy można również załatwić w drodze pisemnej przesyłając pismo na adres siedziby Spółki, bądź składając je w siedzibie Spółki w godzinach wskazanych powyżej.

 

 

- telefonicznie

Tel. 61 8192080