Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organami Spółki są:

1. Zgromadzenie Wspólników,

2. Rada Nadzorcza,

3. Zarząd.

 
Zgromadzenie Wspólników

Właścicielem Mosińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest Gmina Mosina posiadająca 100% udziałów. Właściciela Spółki reprezentuje Burmistrz Gminy Mosina.

 

Rada Nadzorcza

Przewodniczący – Paulina Sommerrey

Wiceprzewodniczący – Dorota Tomyślak

Sekretarz – Agata Wencel- Socha

 

Zarząd
Prezes Zarządu – Marcin Burzyński