Jesteś tutaj:   

Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania

Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 15.09.2000r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. nr 94, poz. 1037 z późn. zm.),
  2. Ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r., Nr 45, poz. 236),Ustawy z dnia 26.10.1995 r.o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1070 z późn. zm.),
  3. Ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r. nr 31, poz. 266 z późn. zm.),
  4. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.),
  5. Zapisów Aktu założycielskiego Spółki pod firmą: „Mosińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mosinie – tekst jednolity.