Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców oraz rejestru dowodów osobistych

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
ORAZ REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

Karta usługi    pdf
     
Wniosek o wydanie zaświadczenia z RM i RDO
     
Wniosek o wydawanie zaświadczenia o braku/ilości osób zameldowanych pod wskazanym adresem
     
Pełnomocnictwo