Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego oraz zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO ORAZ ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Karta usługi    pdf
     
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego  
     
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego  
     
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP  
     
Pełnomocnictwo