Gospodarowanie nieruchomościami


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów


Karta informacyjna: karta.pdf

Wniosek o udzielenie bonifikaty: wniosek.pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia: wniosek.pdf

Nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowych na rzecz gminy

NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA RZECZ GMINY

Karta usługi   pdf
     
Wniosek o nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy

Wykonywanie prawa pierwokupu

WYKONYWANIE PRAWA PIERWOKUPU

Karta usługi   pdf

Wykup nieruchomości na rzecz gminy na wniosek strony

WYKUP NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ GMINY NA WNIOSEK STRONY

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wykup nieruchomościNajem nieruchomości nierolnych – przedłużenie umowy

NAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEROLNYCH – PRZEDŁUŻENIE UMOWY

Karta usługi   pdf
     
Wniosek o przedłużenie umowy

Najem nieruchomości nierolnych – rezygnacja z umowy

NAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEROLNYCH – REZYGNACJA Z UMOWY

Karta usługi   pdf
     
Wniosek w sprawie rezygnacji z umowy

Przydział lokalu socjalnego - komunalnego

PRZYDZIAŁ LOKALU SOCJALNEGO – KOMUNALNEGO

     
     
Wniosek o przydział lokalu socjalnego - komunalnego

Dzierżawa nieruchomości rolnych

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Karta usługi   pdf
     
Wniosek o dzierżawę nieruchomości rolnej na czas określony

Rozgraniczenie nieruchomości

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Karta usługi   pdf
     
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości

Podział nieruchomości

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Karta usługi   pdf
     
Wniosek o podział nieruchomości

Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Karta usługi   pdf
     
Wniosek o zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości

NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA RZECZ GMINY

IEODPŁATNE PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
NA RZECZ GMINY

Karta usługi   pdf
     
Wniosek