Gospodarowanie nieruchomościami


Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów


Karta informacyjna: karta.pdf

Wniosek o udzielenie bonifikaty: wniosek.pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia: wniosek.pdf

Nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowych na rzecz gminy

NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA RZECZ GMINY

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy



Wykonywanie prawa pierwokupu

WYKONYWANIE PRAWA PIERWOKUPU

Karta usługi
   pdf

Wykup nieruchomości na rzecz gminy na wniosek strony

WYKUP NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ GMINY NA WNIOSEK STRONY

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o wykup nieruchomości



Najem nieruchomości nierolnych – przedłużenie umowy

NAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEROLNYCH – PRZEDŁUŻENIE UMOWY

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o przedłużenie umowy



Najem nieruchomości nierolnych – rezygnacja z umowy

NAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEROLNYCH – REZYGNACJA Z UMOWY

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek w sprawie rezygnacji z umowy



Przydział lokalu socjalnego - komunalnego

PRZYDZIAŁ LOKALU SOCJALNEGO – KOMUNALNEGO

Karta usługi
   
     
Wniosek o przydział lokalu socjalnego - komunalnego



Dzierżawa nieruchomości rolnych

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o dzierżawę nieruchomości rolnej na czas określony



Rozgraniczenie nieruchomości

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości



Podział nieruchomości

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o podział nieruchomości



Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości