NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA RZECZ GMINY

IEODPŁATNE PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH
NA RZECZ GMINY

Karta usługi     pdf
     
Wniosek