Nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowych na rzecz gminy

NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA RZECZ GMINY

Karta usługi     pdf
     
Wniosek o nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy