Ujęcie w stałym obwodzie głosowania

UJĘCIE W STAŁYM OBWODZIE GŁOSOWANIA

     
Karta usługi     pdf
     
Wniosek o ujęcie w stałym obwodzie głosowania