Dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest

 USUŃ BEZPŁATNIE AZBEST - ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE

Usuwanie azbestu odbywa się  w oparciu o „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 – 2032”.

Głównym celem Programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest do 2032 r. W związku z tym raz w roku Urząd Miejski w Mosinie działajac w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym w Poznaniu ogłasza  termin naboru wniosków o bez­płatne usunięcie wyrobów zawierających azbestu.

Informacje o bieżącym naborze znajdziesz na https://www.bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest?nobreakup#plik_18551 .

Obowiązek usuwania z użytkowania wyrobów zawierających azbest ciąży na właścicielu/uzytkowniku/zarządcy nieruchomości.

Bieżące informacje można uzyskać również w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie,

tel. 61 8109 546 lub 61 8109 204, e-mail: os@mosina.pl

 

ZADBAJ O SWOJE ZDROWIE - USUŃ AZBEST

Włókna azbestowe wnikają do organizmu ludzkiego przez układ oddechowy i kumulują się w płucach, co może powodować rozwój takich chorób jak:

 

  • pylica azbestowa (azbestoza),
  • rak oskrzeli,
  • rak płuc,
  • międzybłoniak opłucnej,
  • zmiany opłucnowe.

 

 Więcej na temat azbestu, jego szkodliwości oraz sposobie usuwania dowiesz się z bezpłatnej ulotki dostępnej w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Mosinie.