Usuwanie drzew lub krzewów

USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Karta usługi    pdf
     
Wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu
     
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o posiadaniu prawa własności do urządzeń
     
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o poinformowaniu mieszkańców o zamiarze złożenia wniosku
     
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do władania nieruchomością