Opłaty skarbowe

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia w sprawach prowadzonych w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa (obowiązuje od 24 lipca 2020 r.)    pdf