Świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE
ZA ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA
I WYŻYWIENIA OBYWATELOM UKRAINY

  Formularz nieaktywny
(do wypełniania ręcznego)
Formularz aktywny* (do wypełniania na komputerze)

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy

 pdf  pdf
     
Karta osoby przyjętej do zakwaterowania - załącznik do wniosku
 pdf  pdf
     
*formularz aktywny może nie działać w przeglądarkach internetowych
(np. Chrome, Firefox itp.), najlepiej otwierać go w Adobe Reader