Urząd Stanu Cywilnego


Zmiana imienia dziecka (w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia)

ZMIANA IMIENIA DZIECKA (W CIĄGU 6 MIESIĘCY OD DATY SPORZĄDZENIA AKTU URODZENIA)

Karta usługi

 

Wniosek

 

 

 

 

 pdf

 

 pdf


Zgłoszenie zgonu

ZGŁOSZENIE ZGONU

Karta usługi   pdf

Zmiana imienia, nazwiska noszonego lub rodowego

ZMIANA IMIENIA, NAZWISKA NOSZONEGO LUB RODOWEGO

Karta usługi   pdf
     
Zmiana imienia, nazwiska noszonego lub rodowego

Zgłoszenie urodzenia dziecka

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

Karta usługi   pdf

Zawarcie związku małżeńskiego (ślub cywilny)

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (ŚLUB CYWILNY)

Karta usługi   pdf

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcie związku małżeńskiego za granicą

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIA ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

Karta usługi   pdf
     
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Zaświadczenie o stanie cywilnym

ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM

Karta usługi   pdf
     
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - wniosek papierowy  
     
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - wniosek elektroniczny  

Wpisywanie do ksiąg krajowych aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą

WPISYWANIE DO KSIĄG KRAJOWYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONYCH ZA GRANICĄ

Karta usługi   pdf
     
Wniosek o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji treści aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu, zarejestrowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzupełnienie aktu stanu cywilnego

UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Karta usługi   pdf
     
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego.

Uznanie ojcostwa

UZNANIE OJCOSTWA

Karta usługi   pdf

Stwierdzenie braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

STWIERDZENIE BRAKU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Karta usługi.   pdf

Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego

SPROSTOWANIE DANYCH W AKCIE STANU CYWILNEGO

Karta usługi   pdf
     
Wniosek o sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Karta usługi

Wniosek

 

 

 pdf

 pdf


Nadanie dziecku nazwiska męża matki

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

Karta usługi .   pdf

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Karta usługi   pdf
     
Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego.

Odpisy skrócone, zupełne i wielojęzyczne z aktów stanu cywilnego

ODPISY SKRÓCONE, ZUPEŁNE I WIELOJĘZYCZNE Z AKTÓW STANU CYWILNEGO

Karta usługi   pdf
     
Wniosek o odpis z aktu stanu cywilnego
     
Pełnomocnictwo