Urząd Stanu Cywilnego


Zmiana imienia dziecka (w ciągu 6 miesięcy od daty sporządzenia aktu urodzenia)

ZMIANA IMIENIA DZIECKA (W CIĄGU 6 MIESIĘCY OD DATY SPORZĄDZENIA AKTU URODZENIA)

Karta usługi
  pdf

Zgłoszenie zgonu

ZGŁOSZENIE ZGONU

Karta usługi
  pdf

Zmiana imienia, nazwiska noszonego lub rodowego

ZMIANA IMIENIA, NAZWISKA NOSZONEGO LUB RODOWEGO

Karta usługi
  pdf
     
Zmiana imienia, nazwiska noszonego lub rodowego

Zgłoszenie urodzenia dziecka

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

Karta usługi
  pdf

Zawarcie związku małżeńskiego (ślub cywilny)

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (ŚLUB CYWILNY)

Karta usługi
  pdf

Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcie związku małżeńskiego za granicą

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicąZaświadczenie o stanie cywilnym

ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - wniosek papierowy
 

     
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - wniosek elektroniczny
 

Wpisywanie do ksiąg krajowych aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą

WPISYWANIE DO KSIĄG KRAJOWYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONYCH ZA GRANICĄ

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji treści aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu, zarejestrowanego poza granicami Rzeczypospolitej PolskiejUzupełnienie aktu stanu cywilnego

UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnegoUznanie ojcostwa

UZNANIE OJCOSTWA

Karta usługi
  pdf

Stwierdzenie braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa

STWIERDZENIE BRAKU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Karta usługi
  pdf

Sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego

SPROSTOWANIE DANYCH W AKCIE STANU CYWILNEGO

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o sprostowanie danych w akcie stanu cywilnegoPowrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego

POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Karta usługi
  pdf

Nadanie dziecku nazwiska męża matki

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

Karta usługi
  pdf

Odtworzenie aktu stanu cywilnego

ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnegoOdpisy skrócone, zupełne i wielojęzyczne z aktów stanu cywilnego

ODPISY SKRÓCONE, ZUPEŁNE I WIELOJĘZYCZNE Z AKTÓW STANU CYWILNEGO

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o odpis z aktu stanu cywilnego


     
Pełnomocnictwo