Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta (BOI)
ul. Plac 20 Października 1  - parter (hol) - 618-109-505
ul. Dworcowa 3 - I piętro (hol) - 618-109-507

 

Wykaz pracowników:

 

Zadania Referatu:

Do zadań Biura Obsługi Interesanta należy w szczególności:
 1. Udzielanie informacji co do sposobów i terminów załatwiania spraw w Urzędzie.
 2. Wydawanie kart usług, druków i formularzy wniosków związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie.
 3. Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie.
 4. Przyjmowanie i elektroniczne rejestrowanie pism, wniosków i korespondencji przynoszonych osobiście przez interesantów, koordynacja sprawdzania kompletności wymaganych załączników i przekazywanie według kompetencji.
 5. Wydawanie interesantom dokumentów przygotowanych w poszczególnych Referatach.
 6. Prowadzenie rejestru przyjęć interesantów przez Burmistrza i Zastępców Burmistrza.
 7. Prowadzenie spraw związanych z załatwianiem skarg i wniosków interesantów, w tym:
  1. prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
  2. organizowanie przyjmowania skarg i wniosków;
  3. koordynowanie działań w zakresie załatwiania skarg i wniosków.
 8. Potwierdzanie profili zaufanych.

 

Formularze wniosków: