Inspektor Ochrony Danych

Inspektor Ochrony Danych

 
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
ul. Plac 20 Października 1; 62-050 Mosina
iod@comp-net.pl

 

Wykaz pracowników:

 

Zadania Referatu:
 
Do zadań Inspektora Ochrony Danych należą zadania w zakresie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, to jest między innymi:
  1. Informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych i doradzanie im w tej sprawie.
  2. Monitorowanie przestrzegania RODO, innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty.
  3. Udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO.
  4. Współpraca z organem nadzorczym tj. Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  5. Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach, prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach.
  6. Prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych i kategorii czynności przetwarzania na podstawie danych zebranych od pracowników.
  7. Prowadzenie rejestru naruszeń.


Formularze wniosków:

  • n.d.