Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Władze Gminy:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Dominik Michalak Burmistrz Gminy Mosina
2. Roman Kolankiewicz Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
3. Adam Ejchorst Zastępca Burmistrza Gminy Mosina
 

Sekretarz Gminy:

1. Dorota Tomyślak Sekretarz Gminy Mosina

 
Biuro Obsługi Interesantów:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Danuta Wojciechowska Kierownik Biura Obsługi Interesanta
2. Hanna Barcz  Podinspektor ds. obsługi interesantów
3. Aneta Litke Pomoc administracyjna

 
Referat Księgowości:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Tatiana Cynka Skarbnik Gminy Mosina
2. Agnieszka Chełminiak Zastępca Skarbnika Gminy Mosina
3. Żaneta Biała Inspektor ds. księgowości syntetycznej
4. Monika Szewczyk Inspektor ds. płac i podatków
5. Renata Pawlikowska Inspektor ds. podatków i opłat
6. Iwona Dubert Inspektor ds. podatków i opłat
7. Agnieszka Buśko Inspektor ds. księgowości syntetycznej
8. Joanna Paluszkiewicz Inspektor ds. księgowości budżetowej

 
Referat Podatków i Opłat:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Honorata Przybylska Inspektor ds. podatków i opłat
2. Agnieszka Nurzyńska-Cieślak Inspektor ds. podatków i opłat
3. Katarzyna Jujka Inspektor ds. podatków i opłat
4. Marcelina Piotrowska
Inspektor ds. księgowości podatkowej
5. Katarzyna Gierz Podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
6. Ewa Kowalewska Inspektor ds. księgowości podatkowej
7. Jan Szwarc-Górny Podinspektor ds. podatków i opłat
8. Ewa Jurga-Kąkol Podinspektor ds. wymiaru opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
9. Ewa Hudziak Podinspektor ds podatków i opłat
10. Hanna Lisowska Inspektor ds. podatków i opłat
11. Dominika Gronek Pomoc administracyjna
 

Referat Organizacyjny:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Magdalena Paluch Kierownik
2. Monika Darul Inspektor ds. kadr i płac
3. Halina Kałmucka Inspektor ds. organizacyjnych
4. Magdalena Nowak Pomoc administracyjna
5. Zofia Gotowiec Podinspektor ds organizacyjnych
6. Monika Kujawa Pomoc administracyjna
7. Justyna Rosić Sekretarka
8. Anita Tuliszka Robotnik gospodarczy
9. Iwona Jurczyk Robotnik gospodarczy
10. Tadeusz Waliszak Rzemieślnik specjalista
11. Błażej Mamoński Rzemieślnik specjalista
 

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Szymon Szydłowski Kierownik
2. Grzegorz Suszczyński Zastępca kierownika
3. Małgorzata Piotrowska Inspektor ds. inwestycji drogowych
4. Hanna Woźnikiewicz Inspektor ds. inwestycji
5. Wojciech Mikołajczyk Inspektor ds. inwestycji gminnych
6. Agnieszka Rachelska Podinspektor ds. inwestycji gminnych
7. Agnieszka Wojtczak Podinspektor ds. inwestycji drogowych
8. Marlena Treumann Inspektor ds. inwestycji

Wieloosobowe stanowisko ds. zamówień publicznych:

8. Małgorzata Filipek-Orwat Inspektor
9. Bartosz Twers Inspektor
10. Magdalena Rembalska Inspektor

 
Referat Mienia Komunalnego:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Joanna Pawlicka - Różańska Kierownik
2. Katarzyna Frydrychowicz Zastępca Kierownika
3. Sylwia Bartnikowska Inspektor ds. transportu i utrzymania mienia komunalnego
4. Agnieszka Marczak Podinspektor
5. Klaudia Maćkowiak Inspektor ds. zarządzania drogami
6. Filip Tomaszewski Podinspektor ds. utrzymania dróg
7. Agnieszka Szczepaniak Podinspektor ds. utrzymania mienia

 
Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Katarzyna Suchocka p.o. Kierownika
2. Magdalena Sielicka Podinspektor ds. funduszy europejskich

 
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa:

Imię i Nazwisko Stanowisko 
1. Miłosz Sura Kierownik
2. Jan Dziurzyński Zastępca Kierownika
3. Patrycja Napierkowska Podinspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa
4. Stanisław Chrust Inspektor ds. systemu informacji przestrzennej i planowania przestrzennego
5. Sabina Kurek Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa
6. Bartosz Demski Podinspektor ds. planowania przestrzennego i ochrony zabytków

 
Referat Geodezji i Nieruchomości:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Piotr Sternal Kierownik
2. Anna Sobkowiak Zastępca Kierownika
3. Kinga Wolarczak Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
4. Beata Tomczak-Taisner Inspektor ds. podziału nieruchomości

 
Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Małgorzata Pietrzak-Doruch Kierownik
2. Agata Turkiewicz Zastępca kierownika
3. Monika Kuciak Inspektor ds. działalności gospodarczej i dowodów osobistych
4. Małgorzata Stańczak Inspektor ds. dowodów osobistych i działalności gospodarczej

 
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Radosław Łucka Kierownik
2. Danuta Sobańska Zastępca kierownika
3. Krystyna Panek Inspektor ds. ochrony środowiska
4. Katarzyna Ochocka-Kasprzyk Inspektor ds. ochrony środowiska
5. Izabela Baranowska Inspektor ds. ochrony środowiska
6. Michał Dudziak Inspektor ds. architektury zieleni miejskiej
7. Marcelina Skrzypczak Podinspektor ds. ochrony środowiska
8. Sonia Banaś Podinspektor ds. ochrony środowiska


Referat Oświaty i Sportu:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Anna Balcerek-Kałek Kierownik
2. Monika Wolgetan Inspektor ds. oświaty i sportu
3. Anna Wojnowska Inspektor ds. oświaty i sportu


Referat Promocji i Kultury:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Karolina Adamczyk-Pięta Kierownik
2. Agata Lubowicka Zastępca Kierownika
3. Katarzyna Leszczyńska Inspektor ds. promocji i kultury
4. Paulina Ludwiczak Podinspektor ds. promocji i kultury oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi
5. Joanna Nowaczyk Inspektor ds. promocji i obsługi mediów
 Gminne Centrum Informacji:
6. Beata Tomczak Pomoc administracyjna


Referat Zarządzania Bezpieczeństwem/Pełnomocnik ds. informacji niejawnych:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Jarosław Dobicki Kierownik

 
Urząd Stanu Cywilnego:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Marzena Obst Kierownik
2. Alicja Sroka Zastępca Kierownika

 
Biuro Rady Miejskiej:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Piotr Sokołowski Kierownik
2. Anita Ćwiklińska Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej


Biuro Prawne:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Anna Dancewicz-Krzywania Radca prawny
2. Elżbieta Napierała - Kęsy Radca prawny


Zespół Informatyków:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Bartosz Dmochowski Kierownik
2. Dominik Wiktorowski Inspektor ds. informatyzacji
3. wakat  


Inspektor Ochrony Danych:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Bartosz Dmochowski Inspektor Ochrony Danych


Audytor Wewnętrzny:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Joanna Lesicka Audytor wewnętrzny


Inspektor ds. BHP:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
1. Izabela Baranowska Inspektor ds. BHP

 
Straż Miejska:

Imię i Nazwisko Stanowisko służbowe
001. Damian Pietruszewski Komendant Straży Miejskiej
002. Grażyna Cichocka Zastępca Komendanta
003. Włodzimierz Głuchy Starszy Inspektor Straży Miejskiej
004. Mikołaj Zyk Młodszy Inspektor Straży Miejskiej
005. Rafał Filipowicz Strażnik Straży Miejskiej 
006. Jakub Skibiński Strażnik Straży Miejskiej
007. Julia Myślicka Młodszy Strażnik Straży Miejskiej
008. Jacek Pązik Starszy Inspektor Straży Miejskiej
009. Łukasz Rajczak Aplikant