Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla nr 4 "Za Barwą" w Mosinie
Organ wykonawczy: Zarząd Osiedla nr 4 "Za Barwą" w Mosinie:
1. Marcin Zawartowski - Przewodniczący
2. Karolina Barańska
3. Agnieszka Chrzanowska
4. Kacper Chrzanowski
5. Anna Kantorska
6. Paulina Stróżyńska
7. Agnieszka Sudoł