Wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla w dniu 12.09.2021 r.

Protokół z przeprowadzonego głosowania w wyborach Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie w dniu 12.09.2021 r.

Protokół z głosowania.pdf


Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wyborczej Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR 166/2021.pdf

Obwieszczenie w sprawie sposobu, zasad głosowania oraz wzoru karty do głosowania w wyborach Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie w wyborach zarządzonych na dzień 12 września 2021 r.

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie w sprawie terminu, miejsca oraz terminarza wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 5 „Nowe Krosno” w Mosinie

Obwieszczenie.pdf