Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 6 w Mosinie
Organ wykonawczy: Zarząd Osiedla Nr 6 w Mosinie:
1. Irena Rybarczyk - Przewodnicząca
2. Bartosz Baraniak
3. Małgorzata Białas
4. Izabela Czaja-Antoszek
5.
Małgorzata Michalak
6. Anna Tomaszewska
7. Bartłomiej Żak