Wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla w dniu 5.09.2021 r.

Protokół z przeprowadzonego głosowania w wyborach Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie w dniu 5.09.2021 r.

Protokół z głosowania.pdf

Obwieszczenie w sprawie sposobu, zasad głosowania oraz wzoru karty do głosowania w wyborach Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie

Obwieszczenie.pdf

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wyborczej Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie i ustalenia regulaminu jej działania

ZARZĄDZENIE NR 162/2021.pdf

Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Przewodniczącego Zarządu Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie w wyborach zarządzonych na dzień 5 września 2021 r.

Obwieszczenie.pdf

Obwieszczenie w sprawie terminu, miejsca oraz terminarza wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla nr 6 „Za Moreną” w Mosinie

Obwieszczenie.pdf