Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Dagmara Michalska-Kawczyńska
Rada Sołecka:
1. Beata Kacza
2. Artur Odrowąż-Pieniążek
3. Joanna Popeć
4. Paweł Roth
5. Marika Trybuś