Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Izabela Wójciak
Rada Sołecka:
1. Marta Kaźmierczak
2. Mateusz Koralewski
3. Lidia Senftleben
4. Waldemar Szabo