Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Łukasz Silski
Rada Sołecka:
1. Maria Częścik
2. Grażyna Kucz
3. Dariusz Lisiak
4. Dominika Silska