Wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej w dniu 2.04.2023 r.

Protokół z przeprowadzonego głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury w dniu 2.04.2023 r.

Protokół z przeprowadzonego głosowania (PDF, 108 KB)


Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Wyborczej Sołectwa Czapury i ustalenia regulaminu jej działania

Zarządzenie Nr 66/2023


Obwieszczenie w sprawie sposobu, zasad głosowania oraz wzoru karty do głosowania w wyborach Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury

Obwieszczenie (PDF, 166 KB)


Obwieszczenie o zarejestrowanych kandydatach na Sołtysa Sołectwa Czapury w wyborach zarządzonych na dzień 2 kwietnia 2023 r.

Obwieszczenie (PDF, 59 KB)


Obwieszczenie w sprawie terminu, miejsca oraz terminarza wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej Sołectwa Czapury

Obwieszczenie (PDF, 168 KB)