Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie

Organ wykonawczy: Sołtys - Roman Rembielak
Rada Sołecka:
1. Leszek Dajerling
2. Krzysztof Faleński
3. Klaudia Jaśkiewicz
4. Tomasz Niklewicz
5. Marzena Piotrowska
6. Agnieszka Rusowicz
7. Agnieszka Suszka