Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Damian Pietruszewski
Rada Sołecka:
1. Zdzisław Gierek
2. Dorota Kubiak
3. Szymon Ratajczak
4. Michał Salamon