Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organy oraz osoby sprawujące funkcje

Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Maria Witkowska
Rada Sołecka:
1. Stanisław Chałupczak
2. Marek Gumny
3. Michał Klauziński
4. Michał Kuliński
5. Dariusz Linowski
6. Marek Woźniak