Obwieszczenia, informacje i komunikaty innych organów

Informacja o planowanych pomiarach pól elektromagnetycznych

Treść informacji o planowanych pomiarach pól elektromagnatycznych