Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Mosina