Ewidencja kąpielisk na terenie Gminy Mosina

Aktualny wykaz kapielisk i informacji o nich publikowany jest na stronie Serwisu Kąpieliskowego  https://sk.gis.gov.pl/ .