2019

Ewidencja kąpielisk na terenie Gminy Mosina w 2019 r.

Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych
Województwo: WIELKOPOLSKIE Powiat: POZNAŃSKI Gmina miejsko-wiejska: MOSINA (kod: 023016121103)
Lp.
Informacje dotyczące kąpielisk
Kąpieliska
1
2
5
6
1
Kod kąpieliska
3064PKAP0017
3064PKAP0021
2
Nazwa kąpieliska
Kąpielisko Glinianki
Kąpielisko Przy Hotelu Szablewskim
3
Adres lub lokalizacja kąpieliska
Dz. o nr ewid. 160/6, obręb Mosina
Dz. o nr ewid. 318 i 4/2, obręb Dymaczewo Nowe
4
Rok
Rok 2019
 
4a
Uchwała o określeniu wykazu kąpielisk
Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie
Data i numer uchwały
Uchwała Nr VIII/52/19 z dnia 25 kwietnia 2019 r.
Sezon kąpielowy
od 1 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r.
od 22 czerwca 2019 r. do 30 sierpnia 2019 r.
Liczba kąpiących się
300
100
 
4b
Organizator:
 
 
Nazwa albo imię i nazwisko
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mosinie
Hotel Szablewski Sp. z o.o.
Adres
ul. Szkolna 1,
62-050 Mosina

ul. Paderewskiego 41,
62-300 Września
 Karta kąpieliska
Karta.pdf Karta.pdf
 Jakość wody w kąpielisku
Informacja o jakości wody.pdf
Informacja o jakości wody.pdf
 Profil wodny
Profil wodny.pdf
Profil wodny.pdf