Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w gminie Mosina

Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli w całej Polsce publikowana jest na stronie https://www.gov.pl/web/gis/lista-miejsc-okazjonalnie-wykorzystywanych-do-kapieli