2018

Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Mosina


Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych
Gmina: MOSINA Powiat: POZNAŃSKI Województwo: WIELKOPOLSKIE
Lp.
Informacje dotyczące miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
1
2
3
2
Nazwa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
Przystań żeglarska
3
Adres lub lokalizacja miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
Dz. o nr ewid. 318, 53, 56/1, 55, obręb Dymaczewo Nowe
4
Rok
Rok 2018
4a
Uchwała o  wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Mosina na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego
Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie
Data i numer uchwały
Uchwała Nr LXIX/793/18 z dnia 29 maja 2018r.
Sezon kąpielowy

od 25 czerwca 2018 r. do  29 czerwca 2018 r.;
od 2 lipca 2018 r. do 6 lipca 2018 r.;
od 9 lipca 2018 r. do 13 lipca 2018 r.;
od 16 lipca 2018 r. do 20 lipca 2018 r.;
od 23 lipca 2018 r. do 27 lipca 2018 r.;
od 30 lipca 2018 r. do 3 sierpnia 2018 r.
Liczba kąpiących się
60
4b
Organizator:
 
Nazwa albo imię i nazwisko
Pan Paweł Maciejewski Mosiński Klub Żeglarski
Adres
ul. Konopnickiej 31, 62-050 Mosina
Karta miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
Karta.pdf
Jakość wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli
Informacja o jakości wody.pdf