2019

Ewidencja miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na terenie Gminy Mosina


Kod i nazwa gminy zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych dla Celów Statystycznych
Gmina: MOSINA Powiat: POZNAŃSKI Województwo: WIELKOPOLSKIE
Lp.
Informacje dotyczące miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli
Miejsce okazjonalnie wykorzystywane do kąpieli
1
2
3
2
Nazwa miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
Przystań żeglarska
3
Adres lub lokalizacja miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
Dz. o nr ewid. 318, 53, 56/1, 55, obręb Dymaczewo Nowe
4
Rok
Rok 2019
4a
Uchwała o  wyrażenie zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Mosina na rok 2018 oraz określenia sezonu kąpielowego
Uchwała Rady Miejskiej w Mosinie
Data i numer uchwały
Uchwała Nr X/71/19 z dnia 30 maja 2019 r.
Sezon kąpielowy

od 24.06.2019 r.
do 28.06.2019 r.;
od 1.07.2019 r.
do 5 .07.2019 r.;
od 8.07.2019 r.
do 12 .07.2019 r.;
od 15.07.2019 r.
do 19 .07.2019 r.;
od 22.07.2019 r.
do 26 .07.2019 r.;
od 29.07.2019 r.
do 2 .08.2019 r.
Liczba kąpiących się
60
4b
Organizator:
 
Nazwa albo imię i nazwisko
Pan Paweł Maciejewski
Mosiński Klub Żeglarski

Adres
ul. Konopnickiej 31, 62-050 Mosina
Karta miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli
Karta.pdf
Jakość wody w miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli
Informacja o jakości wody.pdf