Ewidencja zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Wykaz przedsiębiorców ujętych w ewidencji - stan na 23.06.2022  

 
Właściciel nieruchomości nie podłączonej do kanalizacji sanitarnej ma obowiązek wyposażyć ją w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe oraz podpisania umowy na wywóz tych nieczystości z firmą, która posiada aktualne zezwolenie Burmistrza Gminy Mosina na świadczenie tego typu usług. Do obowiązku właściciela nieruchomości należy ponadto (poza zawarciem takiej umowy) gromadzenie rachunków za wywóz nieczystości ciekłych do roku wstecz. Podczas kontroli nieruchomości strażnicy miejscy mogą zażądać od właściciela nieruchomości okazania stosownych umów oraz kompletu rachunków za wywóz nieczystości ciekłych oraz faktur za zużycie wody z tego okresu (jeżeli nieruchomość podłączona jest do sieci wodociągowej).

W przypadku braku umów lub niekompletności rachunków za wywóz nieczystości ciekłych, może zostać nałożony mandat karny. Mandat karny może zostać nałożony również w przypadku stwierdzenia nieszczelności zbiornika (np. nielegalnego odpływu do rowu), niewłaściwej częstotliwości wywozu nieczystości ciekłych, jak również w przypadku odmowy okazania przez właściciela nieruchomości umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.