Rejestr Działalności Regulowanej

REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH
NA TERENIE GMINY MOSINA

Zgodnie z art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z póżn. zm.) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r., poz. 162 z późn. zm.)


Usługi odbioru pozostałych odpadów, które nie są objęte opłatą "śmieciową", można zamawiać u n/w firm. Warto jednak sprawdzić wcześniej, czy dana firma może odbierać danego rodzaju odpady. Skontaktujcie się z nami. Udzielimy Państwu odpowiedzi. Kontakt telefoniczny: (61)8109-545, 8109-546, 8109-547.

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzi Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego w Mosinie