Taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Komunikat AQUANET S.A. o taryfie od 7.10.2021 r. do 6.10.2024 r.

Taryfa AQUANET S.A. na okres od 7.10.2021 r. do 6.10.2024 r.

Komunikat Majątku Rogalin Spółka z o.o. o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę od 30.06.2021 r.

Komunikat o taryfie zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie działalności Majatku Rogali Spółka z o.o. od 30.06.2021 do 29.06.2024 r.

Ogłoszenie Majątku Rogalin Spółka z o.o. o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenie w wodę od 22.06.2018 r.

Szanowni Odbiorcy,
uprzejmie informujemy, iż zgodnie z wnioskiem taryfowym przedsiębiorstwa wodociągowego Majątek Rogalin Sp. z o. o. z dnia 9 marca 2018 r. w przedmiocie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu wydał w dniu 21 maja 2018 r. decyzję zatwierdzającą taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę.
W konsekwencji, informujemy, że od dnia 22 czerwca 2018 r. wchodzą w życie nowe stawki cen i opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:
 1. od 1 do 12 miesiąca licząc od dnia wejścia w  życie taryf: 
  • cena za dostarczaną wodę: 3,36 zł/m3 netto  tj.   3,63 zł brutto ;
  • stawka opłaty abonamentowej płaconej za każdy okres rozliczeniowy: 2,30 zł/odbiorcę/miesiąc netto tj. 2,48 zł brutto.
 1.  od 13 do 24 miesiąca licząc od dnia wejścia w  życie taryf: 
  • cena za dostarczaną wodę: 3,46 zł/m3 netto  tj. 3,74 zł brutto
  • stawka opłaty abonamentowej płaconej za każdy okres rozliczeniowy: 2,34 zł/odbiorcę/miesiąc netto tj. 2,53 zł brutto
 1.  od 25 do 36 miesiąca licząc od dnia wejścia w  życie taryf: 
  • cena za dostarczaną wodę: 3,56 zł/m3 netto tj. 3,84 zł brutto
  • stawka opłaty abonamentowej płaconej za każdy okres rozliczeniowy: 2,38 zł/odbiorcę/miesiąc netto tj. 2,57 zł brutto.
Taryfy zawierają cenę za 1m3 dostarczonej wody oraz stawkę opłaty abonamentowej wyrażoną w złotówkach na odbiorcę usług za okres rozliczeniowy.
Stawka opłaty abonamentowej skalkulowana została na podstawie kosztów:
 • utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych;
 • odczytu wodomierzy;
 • rozliczenia należności za wodę.
Szczegółowe informacje dotyczące nowych taryf znajdują się w załączonych dokumentach:
 • decyzji organu regulacyjnego - Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu z dnia 21 maja 2018 r. o zatwierdzeniu taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę;
 • wyciągu z wniosku o zatwierdzenie taryf z dnia 9 marca 2018 r.

Decyzja PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu zatwierdzająca taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Mosina Majątku Rogalin Spółka z o.o. od 22.06.2018 r.

Decyzja PGW Wody Polskie RZGW w Poznaniu z 21.05.2018 r znak: PO.RET.070.148.2.2018.KS
   
 

Komunikat AQUANET S.A. o taryfie dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Mosina od 6.06.2018 r.

Szanowni Państwo,
Działając w trybie art. 24e ust. 3 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, informujemy o zatwierdzeniu przez Dyrektora RZGW Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Poznaniu nowej taryfy dla usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, realizowanych przez Aquanet SA na terenie gminy Mosina.
Taryfa wejdzie w życie z dniem 6 czerwca 2018 r. i obowiązywać będzie przez okres trzech lat. Składa się ona z następujących elementów:
 1. ceny za 1 m3 dostarczonej wody lub odprowadzonych ścieków,
 2. opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.

Taryfa cen i stawek opłat Aquanet SA na terenie gminy Mosina:  

Wysokość cen za dostarczoną wodę
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 4,43 4,78
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 4,43 4,78
3. Woda na cele przeciwpożarowe zł/m3 4,43 4,78

Wysokość cen za odprowadzone ścieki
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/m3 8,80 9,50
2. Pozostali odbiorcy zł/m3 8,80 9,50
 
Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń wodociągowych
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 4,79 5,17
2. Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 14,92 16,11
3. Woda na cele przeciwpożarowe zł/odb./m-c 43,08 46,53
 
Wysokość stawek opłaty abonamentowej za utrzymanie w gotowości do świadczenia usług urządzeń kanalizacyjnych
l.p. Taryfowa grupa odbiorców Jednostka Cena netto Cena brutto
1. Gospodarstwa domowe zł/odb./m-c 10,25 11,07
2. Pozostali odbiorcy zł/odb./m-c 31,61 34,14
Wysokości cen i stawek opłat brutto wyliczono wg 8% stawki podatku VAT, zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.