OŚ.6220.1.6.2023.IB - Budowa Elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Świątniki, Gmina Mosina, proj. Świątniki"

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19.07.2024 r., znak: OŚ.6220.1.6.2023.IB

Treść obwieszczenia Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19.07.2024 r., znak: OŚ.6220.1.6.2023.IB


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o zawieszeniu postępowania.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 22 stycznia 2024 r.o zawieszczeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25 października 2023 r.

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina o wszczęciu postępowania administracyjnego z dnia 25 października 2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa Elektrowni Fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Świątniki, Gmina Mosina, proj. Świątniki"