OŚ.6220.1.1.2022.RL Budowa do 85 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 85 MW w Żabinku

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego.

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania administracyjnego.


Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 marca 2022 r. znak: OŚ.6220.1.1.2022.RL

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 23 marca 2022 r., znak: OŚ.6220.1.1.2022.RL

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 marca 2022 r. znak: OŚ.6220.1.1.2022.RL

Obwieszczenie Burmistrza Gminy Mosina z dnia 8 marca 2022 r. znak: OŚ.6220.1.1.2022.RL o wszczęciu postępowania