OŚ.6220.1.1.2023.IB budowa farmy fotowoltaicznej na dz. nr 197 w Żabinku

Informacja o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach