OŚ.6220.1.3.2023.IB

Informacja o wydaniu decyzji z dnia 8 stycznia 2024 r.

Informacja o wydaniu decyzji dla przedszięcia polegającego na,,Wykonanie (tymczasowych) urządzeń i instalacji technicznych oraz wykonanie badań geologicznych i geochemicznych  wraz z uzyskaniem prawomocnych decyzji administracyjnych dla potrzeb przeprowadzenia programu pilotażowego deszczowania wody powierzchniowej na terenach leśnych ujęcia wody Mosina – Krajkowo, w gminach: Mosina i Puszczykowo”.

 

Treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.